Kŕmné zmesy

KZ pre ošípané

  • ČOS - 2 

             Kompletná kŕmna zmes pre prasiatka do 60 dní 
             Balenia: 25kg

  • A - 1

             Kompletná kŕmna zmes pre ošípané - odstavčatá do 40 kg živej hmotnosti.
             Balenia: 25kg

  • VÚL

            Kompletná kŕmna zmes pre výkrmové ošípané od 40 kg živej hmotnosti. 
            Balenia: 25kg

  • UNI

           Kompletná kŕmna zmes pre výkrmové ošípané.
           Balenia: 25kg


KZ pre hydinu

  • BR - 1 

Kompletná kŕmna zmes štarterová – pre drobnú hydinu do 4 týždňa veku.

Balenia:  10kg, 25kg

  • BR - 2

Kompletná kŕmna zmes rastová-pre drobnú hydinu od 4 týždňa veku.

Balenia: 10kg, 25kg

  • Nosnice

Kompletná kŕmna zmes pre nosnice.

 Balenia: 10kg, 25kg


Ďalšie produkty

Bielkovinové koncentráty pre ošípané a hydinu
Balenia: 10kg, 25kg