Náš príbeh

Celina SHR

Ako samostatne hospodáriaci roľník hospodárime od roku 1993. Na počiatku podnikania sme hospodárili na výmere 30 ha. Každý rok sa postupne zvyšovala výmera. Podobne sa rozširovalo aj spektrum podnikania.

V súčasnej dobe hospodárime na výmere 551 ha.

Hospodárska činnosť by sa dala rozdeliť do 3 významných oblastí:

- rastlinná výroba

- živočíšna výroba

- výroba kŕmnych zmesí

V rámci rastlinnej výroby najväčšiu plochu zaoberajú obilniny, úroda ktorých sa v najväčšej miere spotrebuje a tým pádom aj realizuje cez výrobu kŕmnych zmesí.

Dôležitým článkom rastlinnej výroby je pestovanie cukrovej repy, v ktorom sa každoročne dosiahnu špičkové úrody.

Živočíšna výroba je zameraná na chov ošípaných. Vlastný kmeňový stav prasníc zabezpečuje reprodukciu. Chov ošípaných sa finalizuje cez výkrm, v ktorom sa dosahujú špičkové výsledky. Vysoká účinnosť výkrmu je zabezpečená vlastnou výrobou kŕmnych zmesí a precíznosťou nemeckých kŕmnych zariadení Big Dutchman.

V rámci živočíšnej výroby bola naša činnosť rozšírená o výkrm hovädzieho dobytka. Umožňuje to efektívnejšie využitie objemových krmív a vhodným doplnením zrnovín aj dosiahnutie dobrých ukazovateľov úžitkovosti.

Výrobou kŕmnych zmesí prevádzkujeme na základe povolení od Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a v spolupráci s firmou Sano – Moderná výživa zvierat spol. s r.o. O kvalite našich výrobkov svedčí aj značný záujem chovateľov a distribútorov v širokom okolí.

Do budúcna chceme našim zákazníkom naďalej ponúkať kvalitné služby a širokú ponuku kvalitných kŕmnych zmesí.